TROCHĘ O FIRMIE

         Firma Auto Paweł Jaworski założona została w roku 1997. Pierwszym miejscem

wykonywania usług była cześć lokalu przy ul.Rolniczej 13 w Kunicach gdzie zakład istniał do roku 2004. W maju 2004 roku w związku z narastającą liczbą zadowolonych z moich usług klientów podjąłem decyzję o wynajęciu większego lokalu i zatrudnieniu pracowników. Nowo otwarty warsztat znajdowal się w Legnicy przy ul.Pątnowskiej 45.

Zakład funkcjonował tam do czerwca 2007 .

Kolejnym miejscem były budynki wynajęte przu ul.Pątnowskiej 11 gdzie pracowaliśmy do chwili zakupienia własnej nieruchomości spełniającej wszystkie wymagane normy i posiadającej zezwolenia na prowadzenie naszej działalności.

Nieruchomość którą zakupiła Firma w maju 2010 roku znajduje się w Kunicach

przy ul.Rolniczej 13 . Jest to miejsce w którym została ona założona w 1997 roku.

Po zakupie przeprowadziliśmy remont obiektu i rozpoczęliśmy  wykonywanie naszych usług.

Aktualnie po kolejnej kontroli WIOŚ o/Legnica wykonanej w październiku 2011 roku

posiadamy protokół określający Naszą Firmę jako przyjazna środowisku . .

        W listopadzie 2011 roku odkupiliśmy od Gminy Kunice przylegającą

do naszej posesji działkę.Po sporządzeniu dokumentacji i projektu rozbudowy

zakładu i złożeniu dokumentów w Starostwie Powiatowym lipcu 2012 roku

otrzymaliśmy pozwolenie na budowę/rozbudowę istniejącego warsztatu.

Rozpoczęcie prac budowlanych planujemy wiosną 2013 roku.


   Zapraszamy wszystkich do korzystania naszych usług .